Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: mamy zapasy
 • AB RhD -: bardzo potrzebujemy
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Nowe przywileje dla Dawców w czasie epidemii

Jesteś w: Aktualności

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wobec powyższego wprowadzone zostały również zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777).

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi (niezależnie od tego, czy chorował na COViD-19), który oddał krew lub jej składnik w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (wprowadzonego 14 marca 2020r.) przysługuje: 

 • 2 dni zwolnienia od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych (w dniu   oddania oraz w dniu kolejnym ) - nie ma możliwości wykorzystania dnia wolnego w innym terminie, tzn. np. oddając w piątek – wolny dzień przysługuje w piątek oraz sobotę.


Jeżeli od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, (t. j., czyli od dnia 14.03.2020 r.) lub stanu epidemii Dawca oddał co najmniej 3 razy krew lub jej składniki, może otrzymać dodatkowo zaświadczenie uprawniające go do:

 • 33% zniżki na przejazdy komunikacji krajowej środkami transportu zbiorowegoi przyspieszonej, tj. np. PKP i PKS ( nie dotyczy więc przejazdów komunikacją miejską – ewentualne zniżki dla Dawców w komunikacji miejskiej ustalane są indywidualnie w każdym mieście) – zniżka obowiązuje na okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia.W przypadku, jeżeli 3 donacje były oddane w terminie od dnia 14.03.2020 do dnia 25.01.2021r., a dawca od dnia 26.01.2021 r. nie oddaje już krwi, ani jej składników  – zaświadczenie jest ważne przez  6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi, czyli do dnia 26.07.2021 r.
 • możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach (tak samo jak jest to w przypadku ZHDK)-  obowiązuje na okres 12 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa powyżej jest zaświadczenie wydane przez RCKiK, WCKiK lub Centrum MSWiA

Informacje ws. uprawnień oraz tekst ustawy znajdą Państwo również na stronie Narodowego Centrum Krwi: https://www.gov.pl/.../dodatkowe-uprawnienie-dla-krwiodawcow


Treść ustawy tutaj

przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew