Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: mamy zapasy
 • A RhD -: bardzo potrzebujemy
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: bardzo potrzebujemy
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

O nas

O działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

       Działalność RCKiK określa Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Ustawa o publicznej służbie krwi określa zadania Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie kwalifikacji dawcy,poboru krwi, jej przetwarzania oraz sprawowania nadzoru specjalistycznego nad krwiolecznictwem w zakładach opieki zdrowotnej .
 
Krwiodawstwo polskie opiera się wyłącznie na dawcach honorowych tzn.oddających krew bezpłatnie.
 

Do zadań regionalnego centrum należy:

 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi; bud1
 2. prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
 3. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi;
 5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża;
 6. wytwarzanie składników krwi;
 7. zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne;
 8. zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
 9. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i preparatami krwiopochodnymi;
 10. sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 11. organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania składników krwi.

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy posiada m. in. następujące certyfikaty:  

 • Certyfikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

     Skan certyfikatu w języku polskim

     Skan certyfikatu w języku angielskim

 • Certyfikat udziału w ocenie jakości badań immunotransfuzjologicznych Diahem za rok 2017.

    Skan certyfikatu      

            Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu w podległej jej placówce Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.   

Skan certyfikatów:

        W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy obowiązuje dokument Polityka Jakości, w którym przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Dyrekcję RCKiK.

Skan Polityki Jakości

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka artykułów
EEA Grants
Biuletyn Informacji Publicznej RCKiK Bydgoszcz
przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew