Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

O nas

O działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

       Działalność RCKiK określa Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Ustawa o publicznej służbie krwi określa zadania Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie kwalifikacji dawcy,poboru krwi, jej przetwarzania oraz sprawowania nadzoru specjalistycznego nad krwiolecznictwem w zakładach opieki zdrowotnej .
 
Krwiodawstwo polskie opiera się wyłącznie na dawcach honorowych tzn.oddających krew bezpłatnie.
 

Do zadań regionalnego centrum należy:

 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi; bud1
 2. prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
 3. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi;
 5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża;
 6. wytwarzanie składników krwi;
 7. zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne;
 8. zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
 9. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i preparatami krwiopochodnymi;
 10. sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 11. organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania składników krwi.

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy posiada m. in. następujące certyfikaty:  

 • Certyfikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

     Skan certyfikatu w języku polskim

     Skan certyfikatu w języku angielskim

 • Certyfikat udziału w ocenie jakości badań immunotransfuzjologicznych Międzynarodowego programu kontroli jakości Diamed marka BIO-RAD za rok 2021.

    Skan certyfikatu      

                W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy obowiązuje dokument Polityka Jakości, w którym przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Dyrekcję RCKiK.

Skan Polityki Jakości
przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew