Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: bardzo potrzebujemy
 • 0 RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: bardzo potrzebujemy
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: bardzo potrzebujemy
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Przetargi

1. Zamówienia publiczne - postępowanie przetargowe organizowane na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie BIP.

1.1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok


2. Przetargi - postępowanie organizowane na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Konkursy

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2018 r.

1. Szczególne Warunki Konkursu Ofert
2. Załącznik nr 1/A
3. Załącznik nr 1/B
4. Załącznik nr 1/C
5. Załącznik nr 2
6. Załącznik nr 3, 4
7. Załącznik nr 5

4. Wynik konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2018 r. Wyszukiwarka
Wyszukiwarka artykułów
EEA Grants
Biuletyn Informacji Publicznej RCKiK Bydgoszcz
przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew