Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: mamy zapasy
 • AB RhD +: mamy zapasy
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Przetargi

1. Zamówienia publiczne - postępowanie przetargowe organizowane na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie BIP.

Informacje dotyczące wykorzystania narzędzi i środków komunikacji elektronicznej.

   1.1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok

    Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021

 2. Konkursy

Ogłoszenie - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SWKO - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik 1A - formularz ofertowy
Załącznik 1B - formularz ofertowy
Załącznik 1C - formularz ofertowy
Załącznik 1D - formularz ofertowy
Załącznik 1E - formularz ofertowy
Załącznik 1F - formularz ofertowy
Załącznik 1G - formularz ofertowy
Załącznik 1H - formularz ofertowy
Załącznik 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z materiałami konkursowymi
Załącznik 3,4 - oświadczenia
Załącznik 5 - wzór umowy

 3. Wynik konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 4. Przetargi - postępowanie organizowane na zasadach określonych przepisami
                      Kodeksu cywilnego.

 

 

 

  


przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew