Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Przetargi

1. Zamówienia publiczne - postępowanie przetargowe organizowane na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_bydgoszcz

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie BIP.

Informacje dotyczące wykorzystania narzędzi i środków komunikacji elektronicznej.

 

   1.1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 rok

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok

    Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok - Wersja 2

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok - Wersja 3

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok - Wersja 4

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok - Wersja 5

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok - Wersja 6

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 rok - Wersja 1

 2. Konkursy

   Ogłoszenie - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

   SWKO - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

   Załącznik 1A - formularz ofertowy
   Załącznik 1B - formularz ofertowy
   Załącznik 1C - formularz ofertowy
   Załącznik 1D - formularz ofertowy
   Załącznik 1E - formularz ofertowy
   Załącznik 1F - formularz ofertowy
   Załącznik 1G - formularz ofertowy
   Załącznik 1H - formularz ofertowy
   Załacznik 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z materiałami konkursowymi
   Załącznik 3,4 - oświadczenia
   Załącznik 5 - wzór umowy


 3. Wynik konkursu

Rozstrzygnięcie  konkursu na świadczenia zdrowotne

 4. Przetargi - postępowanie organizowane na zasadach określonych przepisami
                      Kodeksu cywilnego.

 

 

 

  


przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew