Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Kto potrzebuje krwi od drugiego człowieka?

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi.

 Krew i preparaty krwiopochodne otrzymują chorzy:

 • poddawani skomplikowanym operacjom chirurgicznym, kardiochirurgicznym, ginekologicznym, ortopedycznym, itp.

 • po ciężkich krwotokach, urazach, wypadkach, oparzeniach

 • leczeni z powodu niedokrwistości i chorób szpiku kostnego

 • leczeni z powodu chorób nowotworowych

 • na hemofilię

 • kobiety w ciąży i po porodzie, kiedy był duży ubytek krwi i/lub znaczna anemia

 

W zależności od zapotrzebowania oraz indywidualnych cech dawcy (wzrost, waga, stężenie hemoglobiny, liczba krwinek płytkowych ) istnieje możliwość pomocy chorym poprzez:

 

ODDAWANIE KRWI PEŁNEJ

Polega na tym, że dawca oddaje krew pełną w ilości ok. 450 ml (± 10%). Zazwyczaj pobieranie krwi pełnej trwa od 5 do 8 minut.

Krew Pełna stanowi przede wszystkim materiał do wytwarzania składników krwi.

Z jednej jednostki krwi pełnej powstaje :

 • jedna jednostka Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz) może ratować życie poprzez uzupełnienie utraconej krwi krążącej, a także poprawia stan chorego w leczeniu niedokrwistości;

 • jedna jednostka osocza świeżomrożonego (FFP) służąca głównie jako surowiec do wytwarzania produktów krwiopochodnych (albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia). Osocze FFP jest stosowane także u pacjentów z zaburzeniami układu krzepnięcia, po rozległych oparzeniach i przy masywnych krwotokach.

 • jeden kożuch leukocytarno płytkowy mogący posłużyć do wytwarzania Koncentratu Krwinek Płytkowych, który z kolei często ratuje życie pacjentów z małopłytkowością i z objawami skazy małopłytkowej

 

ODDAWANIE OSOCZA (PLAZMAFEREZA)

Polega na tym, że od dawcy jednorazowo pobiera się nie więcej niż 650 ml osocza przy użyciu specjalnego urządzenia (separatora). Pobranie osocza met. aferezy trwa około 30 min.

Z jednej donacji osocza metodą aferezy mogą po podziale powstać aż trzy jednostki osocza świeżomrożonego (FFP).

 

ODDAWANIE PŁYTEK KRWI (TROMBAFEREZA)

Polega na tym, że z krwi pełnej jednego dawcy wyizolowywane są krwinki płytkowe przy użyciu separatora komórkowego. Czas trwania pobierania płytek krwi metodą trombaferezy jest zmienny dla różnych dawców i wynosi około 60 - 90 min.

Koncentrat krwinek płytkowy stosuje się u pacjentów z małopłytkowością i objawami skazy krwotocznej. Płytki krwi pobrane tą metodą pochodzą od jednego dawcy, dzięki czemu biorca ma kontakt z mniejszą ilością obcych dla siebie antygenów, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku biorców, u których stwierdzono obecność przeciwciał w układzie HLA i HPA (przeciwciała reagujące z antygenami na powierzchni leukocytów i płytek krwi).

 

POBRANIE KRWINEK CZERWONYCH (ERYTROAFEREZA)

Polega na tym, że jednorazowo pobiera się od dawcy do 600 ml krwinek czerwonych. Jednorazowy zabieg trwa 1,5 godziny i można powtarzać go co 6 miesięcy. Dzięki możliwości pobrania 2 jednostek KKCz od jednego dawcy biorca ma możliwość dostania 2 jednostek KKCz z mniejszą ilością obcych dla siebie antygenów. Składnik ten wskazany jest szczególnie dla chorych wymagających przetoczenia więcej niż 2 jednostek KKCZ (można wówczas podać 2 jednostki od tego samego dawcy).

przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew