Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Uprawnienia Krwiodawców

Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1.  Zwolnienie od pracy, nauki w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; ( w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzone zostały dodatkowe przywileje dla Dawców Krwi - do sprawdzenia tutaj)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. z 2014 r., poz. 1632 paragraf 12/

2.  Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 8 czekolad, 1 wafel, 1 sok)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

3.  Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

Więcej informacji na temat rozliczenia ulgi w osobnym artykule tutaj

4. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi

Koszty zwracane są w przypadku dojazdu do miejsca poboru autobusem lub pociągiem - za okazaniem biletu oraz w przypadku dojazdu własnym samochodem - warunkiem jest okazanie pracownikowi RCKiK dowodu rejestracyjnego.

Zwrot kosztów dojazdu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy nr 60/13  z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz z zasadami zwrotu kosztów przejazdu honorowym dawcom krwi do miejsc poboru krwi stanowiącymi załacznik do wymienionego zarządzenia.

5. Krewkarta

Każdy dawca, który trzykrotnie oddał krew, w tym ostatnie oddanie miało miejsce w ostatnim półroczu, otrzymuje bezpłatnie kartę identyfikacyjną grupy krwi.

6. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych

 • grupa krwi,

 • morfologia,

 • badania wirusologiczne

7. „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

 • Tytuł ten przysługuje każdemu honorowemu dawcy krwi, który w dowolnym okresie czasu oddał odpowiednio:

       - kobiety - 5 litrów krwi,

       - mężczyźni - 6 litrów krwi

       lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. • Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważnia:

  - osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi (wg listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia)

       - do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolejnością

Wraz z ilością oddanej Krwi Honorowemu Dawcy Krwi przysługują kolejne stopnie odznaczeń. Szczegóły dotyczące nadawania poszczególnych odznaczeń można znaleźć na stronie:

http://www.bydgoszcz.pck.org.pl/bydgoszcz/odpal.php?katalog=krwiodawstwo&plik=odznaczenia.php

8. Niektóre samorządy miejskie wprowadzają bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Kryteria przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów są różne w różnych miastach. Informacji na temat ulg należy szukać w regulaminie ulg danego przewoźnika.

 

9. Aktywni honorowi dawcy krwi mogą również liczyć na zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz na www.dawcomwdarze.pl

przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew