Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

O inaktywacji

Inaktywacja patogenów w osoczu


W naszym centrum stosowano dotychczas 3 różne metody inaktywacji patogenów w osoczu:

1. Inaktywacja patogenów Mirasol Pathogen Reduction Technology (PRT)

2. Inaktywacja patogenów MB-Plasma

3. Inaktywacja patogenów INTERCEPT  

 

 

          Wskazania dla redukcji patogenów

 

•         Dalsze zawężenie okienka serologicznego dla poszukiwanych wirusów

•         Dodatkowa ochrona przeciwko niewykrytym patogenom (np. malaria)  

•         Pro-aktywne zabezpieczenie przeciwko patogenom

           (np.Chikungunya, choroba Chagasa)  

•         Zredukowane ryzyko obecnosci bakterii  

•         Możliwe zmniejszenie niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych  

•        Społeczne oczekiwanie "ZEROWEGO ryzyka"

 

 

1. Inaktywacja patogenów Mirasol Pathogen Reduction Technology (PRT)

 

System MIRASOL® PRT przy użyciu riboflawiny (witaminy B2) i światła  modyfikuje kwasy nukleinowe czynników chorobotwórczych w preparatach krwi, obniżając poziom patogenów. Wymagania dotyczące składnika- osocze metodą aferezy lub z krwi pełnej w zakresie objętości od 170 ml do 360 ml .     

 

proces20mirasol    
 
MIRASOL PRT – metoda działania1,2,3

 

 • 1. Bezpośredni wpływ promieniowania UV

Obraz1mir         

 

2. Transfer elektronu ryboflawina-guanina  

2

 

 • 3. Generacja reaktywnych form tlenu

  

System MIRASOL PRT

Kluczowe cechy: 

• System MIRASOL PRT wykorzystuje ryboflawinę i światło  

• Ryboflawina i jej fotoprodukty są nie-toksyczne1 i nie-mutagenne1,2 i są naturalnie obecne w normalnej krwi      

• Produkt przetwarzany w procesie MIRASOL PRT nie wymaga usuwania ryboflawiny lub jej fotoproduktów przed transfuzją  

• Bezpieczeństwo dla pacjenta i załogi  

• Użycie nietoksycznego składnika o znanym profilu bezpieczeństwa (ryboflawina, witamina B2)  

• EFEKTYWNOŚĆ w stosunku do szerokiego zakresu patogenów  

• Redukuje ilość patogenów ~3-6 log  

• EFEKTYWNA dezaktywacja białych krwinek  

• Może redukować poprzetoczeniowe reakcje immunologiczne takie jak przeszczep przeciwko biorcy (GVHD) 2. Inaktywacja patogenów MB-Plasma

 

- Fotodynamiczna procedura inaktywacji
- Błękit Metylenowy wykazuje wysokie powinowactwo do kwasów nukleinowych (Guanina). Po dodaniu do osocza, łączy się   z proteinami i lipoproteinami obecnymi na błonach wirusów oraz z kwasami nukleinowymi wirusów.
- W obecności światła widzialnego o długości 590nm, dochodzi do oksydacji Guanozyny, błękit metylenowy powoduje    uszkodzenia chemiczne łańcuchów DNA i RNA wirusów,     przerywając ich transkrypcję i replikację.

 

Zestaw MACOTRONIC/THERAFLEX
 
Macotronic - urządzenie do naświetlania osocza, 8 lamp sodowych, długość fali 590 nm,

 

 1. Macotronic - urządzenie do naświetlania osocza, 8 lamp sodowych, długość fali 590 nm,
 2. Zestaw do inaktywacji – zawiera filtr do osocza PLAS4, pigułkę bezwodnego MB oraz filtr do metabolitów MB,
 3. Zestaw komputerowy – sterowanie, kontrola procesu inaktywacji, druk etykiet, archiwizowanie danych (temp., czas, wyemitowana energia, alarmy)
           Elementy zestawu THERAFLEX
maszyna20macopharma
AS4 filtr

Filtr membranowy 0,65 µm, eliminujący elementy komórkowe, agregaty, krwinki płytkowe i leukocyty

 

Pastylka MB
Zawiera 85 µg MB (Pharm. Eur.);
stężenie 1 µM dla 266 ml osocza
Dopuszczalna objętość osocza 235-315 ml

Blueflex filtr

 

Eliminuje MB oraz jego fotoprodukty
> 96 %

  

 

Bezpieczeństwo terapii osoczem MB-Plasma

 

 1. Bezpieczeństwo terapii osoczem MB-Plasma
 2. Brak konieczności pulowania jednostek osocza w przedziale 235 ml – 945 ml
 3. Ponad 35 ośrodków w Europie regularnie inaktywuje osocze metodą MB-Plasma.
 4. Błękit metylenowy jest stosowany w terapii od ponad 100 lat, m.in. w leczeniu Methemoglobinemii oraz aplikowany śródoperacyjnie.
 5. Minimalny wpływ metody na czynniki krzepnięcia.

 

 

3. Inaktywacja patogenów INTERCEPT   

 

 Zasada działania amotosalenu

System wykorzystuje fotochemiczną reakcję inaktywacji z zastosowaniem chlorowodorku amotosalenu,który pod wpłwem promieniowania UVA tworzy z zasadami pirymidynowymi kwasów nukleinowych czynników zakaźnych niodwracalne wiązania kowalencyjne ,uniemożliwiając w ten sposób ich replikację .Zgodnie z zaleceniami producenta za pomocą jednego zestawu można inaktywować pulę osocza zlaną z 2-3 jednostek (od 385-650 ml)lub osocze otrzymane z plazmaferezy automatycznej.

 

 

 intercept

 

interceptmasz
 

przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew