Harmonogram styczeń 2020

Legenda

Harmonogram

Harmonogram poboru krwi zawierający informację o miejscowości, dniu i godzinie, rodzaju poboru oraz adresie instytucji przy jakiej nastąpi pobór
Miejscowość Dzień Godziny Rodzaj poboru Adres Instytucja

* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.