Harmonogram październik 2021

Legenda

Harmonogram

Harmonogram poboru krwi zawierający informację o miejscowości, dniu i godzinie, rodzaju poboru oraz adresie instytucji przy jakiej nastąpi pobór
Miejscowość Dzień Godziny Rodzaj poboru Adres Instytucja
Strzelno 07-10-2021
czwartek
13:00-17:00 pobór mobilny ul. Dr. J. Cieślewicza 2 plac przy Urzędzie Miasta

* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.